Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over hvornår, hvilke grupper kan forvente at blive tilbudt vaccination. Vaccinationskalenderen bliver løbende opdateret.

Hvornår kan jeg blive  vaccineret?

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over hvornår, hvilke grupper kan forvente at blive tilbudt vaccination. Vaccinationskalenderen bliver løbende opdateret, når vi får ny information om, hvor mange vacciner vi modtager.

Se vaccinationskalenderen

Mere information om COVID-19 vaccination  fra Sundhedsstyrelsen

 

Vaccination mod COVID-19 er et vigtigt supplement til de tiltag, der søger at mindske smittespredningen af ny coronavirus i samfundet. I Danmark blev de første borgere vaccineret den 27. december 2020 og målet er, at alle borgere i Danmark er tilbudt vaccination ved udgangen af juni 2021. Tilbuddet er frivilligt og gratis.

I prioriteringen af målgrupper,
,har Sundhedsstyrelsen primært taget udgangspunkt i følgende tre hovedmålsætninger for vaccinationsprogrammet:

Minimering af død og alvorlig sygdom som følge af COVID-19.
Minimering af smittespredning og epidemikontrol.
Sikring af samfundskritiske nøglefunktioner.
Selvom det nu er muligt for nogle borgere at blive vaccineret mod COVID-19, skal vi fortsat holde fast i at overholde de generelle råd om fx god håndhygiejne, rengøring, udluftning og afstand.

Målet er, at alle i Danmark bliver tilbudt vaccination. Desværre er der enkelte grupper, som ikke kan blive vaccineret, fordi vaccinerne ikke er godkendte til dem. Det er fx gravide, ammende og børn.

Besked i din E-boks

Når du bliver tilbudt vaccination mod COVID-19, vil du få besked om det i din e-Boks, eller med brev, hvis du er fritaget for Digital Post. Brevet er sendt fælles fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du skal selv bestille tid til vaccination, når du er blevet indkaldt til vaccination. Alt det vil stå i det brev du modtager.

Sundhedsstyrelsens har prioriteret, at vaccination overordnet bliver tilbudt i følgende rækkefølge:

Personer som bor i plejebolig mv.
Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.
Personer med alder ≥ 85 år.
Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.
Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.
Personer på 80-84 år.
Personer på 75-79 år.
Personer på 65-74 år.
Personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner.
Øvrige befolkning, fx segmenteret efter alder.

Prioriteringen bygger på en sundhedsfaglig vurdering af, hvordan man bedst beskytter de mest sårbare borgere og frontpersonale og samtidig sikrer, at smittespredningen bremses.