1) Børn, der tilhører en risikogruppe: Kan komme i skole/institution, undtagen ved visse sjældne tilstande, der følges hos børnelæge. Familien må rådføre sig med den behandlingsansvarlige børnelæge. Dansk pædiatrisk selskab har udgivet en beskrivelse af, hvilke børn der er i særlig risiko for svær COVID‐19‐sygdom og derfor fortsat bør blive hjemme. Se beskrivelsen her.

2) Arbejdstagere, der tilhører en risikogruppe: Kan gå på arbejde. Ved usikkerhed om arbejdsmiljø (jf. SST’s retningslinjer (se links nedenfor)) skal patienten i første omgang tale med sin arbejdsgiver, dernæst fagforeningen. Som praktiserende læger kan vi involveres i vurdering af tilhørsforhold til risikogruppen.
Hvis arbejdsgiver ønsker dokumentation for tilhørsforhold til risikogruppe, kan lægen kontaktes ved behov for en attestering.
Det er rekvirenten, der betaler.

3) Børn, der har pårørende i hjemmet, som tilhører en risikogruppe: Kan komme i skole/institution. Det er forældrenes ansvar at beskytte sig selv/søskende mod evt. smitte fra barnet. Dette kan ske ved streng overholdelse af de hygiejniske forholdsregler og/eller isolation af den person, der er i risikogruppe. Der kan være enkelte undtagelser, f.eks. pågående kemobehandling (patienten skal kontakte den behandlingsansvarlige læge).

4) Arbejdstagere, der i hjemmet har en pårørende, som tilhører risikogruppen: Kan gå på arbejde. Ansvaret for at beskytte mod evt. smitte i hjemmet hviler på arbejdstageren og personen, som tilhører risikogruppen.
Råd og vejledning som i gruppe 3).

5) Arbejdstagere eller børn, der bor sammen med en syg med verificeret eller mistænkt COVID‐19: Kan IKKE gå  på arbejde/komme i skole/institution. Som udgangspunkt må husstanden følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. isolation af den syge og forholdsregler omkring hygiejne. Desuden skal der være ekstra opmærksomhed på symptomer på smitte.

Ovenstående baserer sig på gældende retningslinjer pr. 12‐04‐2020:
· Er det forsvarligt at skoler og dagtilbud åbner?
· Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud
· Vejledning og materialer til genåbning af skoler og fritidsordninger”