Tilbud om gratis pneumokok-vaccination (pneumowax) udvides fra at gælde alle over 65 år til også at gælde personer med visse kroniske lidelser under 65 år.

Tilbuddet gælder forsåvidt  i perioden 15. december til februar 2022, men grundet ekstraordinær travlhed og mangel på vaccine-leverancer, kan vi  først  tilbyde pneumokok-vaccination i det nye år.

Vi vil også bede folk vente med at kontakte os for booking af tid til efter nytår.

Se link: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Tilbud-om-gratis-vaccination-mod-pneumokokker