Retningslinier for brug af afhængighedsskabende og beroligende medicin

Sundhedsstyrelsen har indført skærpede retningslinier for ordination af afhængighedsskabende, beroligende medicin (benzodiazepiner). Det betyder i praksis, at sovemedicin og beroligende medicin fremover KUN kan bestilles ved personligt fremmøde i klinikken og KUN til 1 måned ad gangen.

Udtrapning
Receptfornyelse kan derfor ikke ske pr. telefon eller via vores hjemmeside. Hensigten er på kort eller lang sigt udtrapning. Alle der ønsker dette tilbydes konsultation i lægecentret.

Sovemedicin
Sundhedsstyrelsen anbefaler at bruge sovemedicin i højst 1-2 uger og beroligende medicin i højst 4 uger. Baggrunden er en øget risiko for at komme til skade i trafikken, for at falde og for at blive sløv og ukoncentreret. Medicinen virker kun i den første tid. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer.

Kørekort
Hvis man er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende beroligende medicin , som bliver særligt længe i kroppen, kan man ikke få sit kørekort.

Bivirkninger og abstinenser
Mange brugere fortæller, at det er en lettelse at blive fri for medicinen igen.  De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende beroligende medicin er svimmelhed, døsighed, hukommelsesbesvær samt koncentrationsbesvær. De fleste opdager ikke, at de er påvirkede af lang tids brug. Det er dog vist i utallige undersøgelser, og mange pårørende bemærker det. Brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det kan være tegn på, at man er afhængig. De mest almindelige abstinenssymptomer er angst, uro og søvnbesvær. Det er derfor vigtigt, at man gennemgår en langsom nedtrapning af behandlingen.

Har du ønske om at gennemgå aftrapningsforløb, så få en tid hos lægen, hvor I sammen aftaler et individuelt forløb.

Se desuden denne folder med yderligere information:
Afhængighedsskabende lægemidler

Smertestillende medicin

Fokus på smertestillende medicin.

Sundhedsstyrelsen har sat fokus på forbruget af smertestillende medicin. Forbruget har gennem de sidste 10 år været stigende og er særlig højt i Nordjylland.

Vi har derfor valgt at ændre vores procedure ved udskrivelse af stærk smertestillende medicin.

Ifølge Sundhedsstyrelsen må fornyelse af denne type medicin kun ske ved personligt fremmøde i klinikken. Det vil sige ikke over telefonen eller via hjemmesiden.

Der er risiko for påvirkning af bevidstheden ved brug af stærk smertestillende medicin. Derfor må man ikke køre bil eller lignende ved indtagelse af stærk smertestillende medicin med kort virkningstid.  Man kan undgå kørselsforbud, hvis der udelukkende indtages præparater med lang virkningstid. Dog skal man altid være forsigtig, når behandlingen startes.

Du skal derfor bestille tid til receptfornyelse. Du vil få en tid ved vores sekretærer indenfor 5 hverdage. Der kan fornyes medicin til en måneds forbrug. Vær dog selv opmærksom på at have medicin til klinikkens lukkedage. Én gang om året vil du få en tid ved lægen til gennemgang af behandlingsplanen.

Vejledning fra Sundhedsstyrelsen

 

Information om udskrivning af cannabis som medicin.

I linket her under kan du få informationer om udskrivningen af cannabis i lægepraksis.

info_om_cannabis_som_medicin_010118