FAKTA OM CORONAVIRUS

 • Inkubationstid 2-12 dage, smitter før symptomer (som meget smitsom forkølelse)
 • Symptomer = Feber>38 og enten hoste/ondt i halsen
 • Svære Symptomer = Problemer med vejrtrækning

Coronavirus er en familie af virus, der kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlige infektioner i luftvejene.

Det nye virus hedder officielt SARS-CoV-2, men har verden over beholdt navn med corona.

Sygdommen, som virusset forårsager, hedder Covid-19 (Corona Virus Disease 2019).

De første tilfælde blev fundet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i det østlige Kina i december 2019.

Alvorlighed

 • 80 procent af tilfældene giver milde symptomer, som ikke kræver indlæggelse.
 • 15 procent må indlægges på sygehus.
 • 5 procent indlægges på intensiv afdeling.
 • Dødeligheden ligger på cirka to procent.
 • Alvorlig sygdom ses primært hos ældre og svækkede med kroniske sygdomme.

Kilder: Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen

Test dig selv! - Online

Simpel online test fra Region Nordjylland. Har jeg symptomer på Corona-virus?

Spørgsmål om risikogrupper og smitteforebyggelse i forbindelse med gradvis oplukning af samfundet (her primært skoler og institutioner).

1) Børn, der tilhører en risikogruppe: Kan komme i skole/institution, undtagen ved visse sjældne tilstande, der følges hos børnelæge. Familien må rådføre sig med den behandlingsansvarlige børnelæge. Dansk pædiatrisk selskab har udgivet en beskrivelse af, hvilke børn der er i særlig risiko for svær COVID‐19‐sygdom og derfor fortsat bør blive hjemme. Se beskrivelsen her.

2) Arbejdstagere, der tilhører en risikogruppe: Kan gå på arbejde. Ved usikkerhed om arbejdsmiljø (jf. SST’s retningslinjer (se links nedenfor)) skal patienten i første omgang tale med sin arbejdsgiver, dernæst fagforeningen. Som praktiserende læger kan vi involveres i vurdering af tilhørsforhold til risikogruppen.
Hvis arbejdsgiver ønsker dokumentation for tilhørsforhold til risikogruppe, kan lægen kontaktes ved behov for en attestering.
Det er rekvirenten, der betaler.

3) Børn, der har pårørende i hjemmet, som tilhører en risikogruppe: Kan komme i skole/institution. Det er forældrenes ansvar at beskytte sig selv/søskende mod evt. smitte fra barnet. Dette kan ske ved streng overholdelse af de hygiejniske forholdsregler og/eller isolation af den person, der er i risikogruppe. Der kan være enkelte undtagelser, f.eks. pågående kemobehandling (patienten skal kontakte den behandlingsansvarlige læge).

4) Arbejdstagere, der i hjemmet har en pårørende, som tilhører risikogruppen: Kan gå på arbejde. Ansvaret for at beskytte mod evt. smitte i hjemmet hviler på arbejdstageren og personen, som tilhører risikogruppen.
Råd og vejledning som i gruppe 3).

5) Arbejdstagere eller børn, der bor sammen med en syg med verificeret eller mistænkt COVID‐19: Kan IKKE gå på arbejde/komme i skole/institution. Som udgangspunkt må husstanden følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. isolation af den syge og forholdsregler omkring hygiejne. Desuden skal der være ekstra opmærksomhed på symptomer på smitte.

Ovenstående baserer sig på gældende retningslinjer pr. 12‐04‐2020:
· Er det forsvarligt at skoler og dagtilbud åbner?
· Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud
· Vejledning og materialer til genåbning af skoler og fritidsordninger”

Henvisning af personer med milde symptomer på COVID-19

Lægecentret kan efter telefonisk visitation nu også henvise patienter med milde symptomer på COVID-19 direkte til en diagnostisk test på Aalborg Sygehus Syd, hvis symptomerne er forenelige med COVID-19, og at patientens tilstand ikke giver behov for yderligere klinisk vurdering af patienten. Ved vurdering af henvisning til test kan læge tage udgangspunkt i følgende kriterier:

 • Hvis der er nære relationer i særlige risikogrupper, fx husstandsmedlemmer med nedsat immunforsvar, kronisk sygdom mv. hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at kende patientens COVID19-status ift. opretholdelse af streng selvisolation.
 • Hvis patienten vurderes at have vanskeligt ved at følge myndighedernes anbefalinger om selvisolation i hjemmet, fx på grund af sociale og adfærdsmæssige problemer som ex. misbrug og hjemløshed, kognitiv funktionsnedsættelse, misbrug, manglende socialt netværk eller ressourcer
 • Hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt at kende patientens COVID-19-status ift. opretholdelse af selvisolation, herunder at sikre hensigtsmæssige rammer for selvisolation, fx hvis der bor mange i husstanden på et lille areal, manglende rumadskilles mv. og der kan være behov for kommunal eller anden understøttelse af bolig og ophold.
 • Hvis patienten har haft tæt kontakt til patient med bekræftet COVID-19
 • Hvis patienten varetager helt særlige nøglefunktioner i samfundet, som bekræftet af personaleleder eller dennes overordnede, herunder at medarbejderen i den aktuelle situation ikke kan erstattes af andre, og at det er aftalt med medarbejderen at denne umiddelbart møder på arbejde ved negativ COVID-19 test.

 

Medarbejdere på sundheds- og ældreområdet, samt i indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet, som forventes umiddelbart at genoptage funktioner hvor der er tæt kontakt med patienter eller borgere, kan af nærmeste personaleleder, eller dennes overordnede, henvises uden om egen læge og direkte til test for COVID-19 i en regional COVID-19-klinik.

De simple grundregler til at bryde smittekæden.