Lægecenter Storvorde 

Velkommen i Storvordes nye store imødekommende og topmoderne Lægecenter.

3 faste læger + udd. læger samt 3 sygeplejersker og 2 sekretærer står klar.

Vi glæder os – til at kunne betjene dig i varme lyse rammer…

NB:  Du kan p.t. ikke bestille tid online!

Pga. Corona-virus er online bestilling af konsultation suspenderet  indtil videre. Ring tlf.. 98 31 84 44

SENESTE NYT

Kig indenfor i dit nye moderne lægecenter:

Vi har åben tilgang af nye patienter! Klik ind på borger.dk og vælg dit nye topmoderne lægecenter –  med 3 faste læger, uddannelseslæger og 4 sygeplejersker.

 


Spørgsmål om risikogrupper og smitteforebyggelse i forbindelse med gradvis oplukning af samfundet (her primært skoler og institutioner).

1) Børn, der tilhører en risikogruppe: Kan komme i skole/institution, undtagen ved visse sjældne tilstande, der følges hos børnelæge. Familien må rådføre sig med den behandlingsansvarlige børnelæge. Dansk pædiatrisk selskab har udgivet en beskrivelse af, hvilke børn der er i særlig risiko for svær COVID‐19‐sygdom og derfor fortsat bør blive hjemme. Se beskrivelsen her.

2) Arbejdstagere, der tilhører en risikogruppe: Kan gå på arbejde. Ved usikkerhed om arbejdsmiljø (jf. SST’s retningslinjer (se links nedenfor)) skal patienten i første omgang tale med sin arbejdsgiver, dernæst fagforeningen. Som praktiserende læger kan vi involveres i vurdering af tilhørsforhold til risikogruppen.
Hvis arbejdsgiver ønsker dokumentation for tilhørsforhold til risikogruppe, kan lægen kontaktes ved behov for en attestering.
Det er rekvirenten, der betaler.

3) Børn, der har pårørende i hjemmet, som tilhører en risikogruppe: Kan komme i skole/institution. Det er forældrenes ansvar at beskytte sig selv/søskende mod evt. smitte fra barnet. Dette kan ske ved streng overholdelse af de hygiejniske forholdsregler og/eller isolation af den person, der er i risikogruppe. Der kan være enkelte undtagelser, f.eks. pågående kemobehandling (patienten skal kontakte den behandlingsansvarlige læge).

4) Arbejdstagere, der i hjemmet har en pårørende, som tilhører risikogruppen: Kan gå på arbejde. Ansvaret for at beskytte mod evt. smitte i hjemmet hviler på arbejdstageren og personen, som tilhører risikogruppen.
Råd og vejledning som i gruppe 3).

5) Arbejdstagere eller børn, der bor sammen med en syg med verificeret eller mistænkt COVID‐19: Kan IKKE gå  på arbejde/komme i skole/institution. Som udgangspunkt må husstanden følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. isolation af den syge og forholdsregler omkring hygiejne. Desuden skal der være ekstra opmærksomhed på symptomer på smitte.

Ovenstående baserer sig på gældende retningslinjer pr. 12‐04‐2020:
· Er det forsvarligt at skoler og dagtilbud åbner?
· Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud
· Vejledning og materialer til genåbning af skoler og fritidsordninger”

Henvisning af personer med milde symptomer på COVID-19

Lægecentret kan efter telefonisk visitation nu også henvise patienter med milde symptomer på COVID-19 direkte til en diagnostisk test på Aalborg Sygehus Syd, hvis symptomerne er forenelige med COVID-19, og at patientens tilstand ikke giver behov for yderligere klinisk vurdering af patienten. Ved vurdering af henvisning til test kan læge tage udgangspunkt i følgende kriterier:

 • Hvis der er nære relationer i særlige risikogrupper, fx husstandsmedlemmer med nedsat immunforsvar, kronisk sygdom mv. hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at kende patientens COVID19-status ift. opretholdelse af streng selvisolation.
 • Hvis patienten vurderes at have vanskeligt ved at følge myndighedernes anbefalinger om selvisolation i hjemmet, fx på grund af sociale og adfærdsmæssige problemer som ex. misbrug og hjemløshed, kognitiv funktionsnedsættelse, misbrug, manglende socialt netværk eller ressourcer
 • Hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt at kende patientens COVID-19-status ift. opretholdelse af selvisolation, herunder at sikre hensigtsmæssige rammer for selvisolation, fx hvis der bor mange i husstanden på et lille areal, manglende rumadskilles mv. og der kan være behov for kommunal eller anden understøttelse af bolig og ophold.
 • Hvis patienten har haft tæt kontakt til patient med bekræftet COVID-19
 • Hvis patienten varetager helt særlige nøglefunktioner i samfundet, som bekræftet af personaleleder eller dennes overordnede, herunder at medarbejderen i den aktuelle situation ikke kan erstattes af andre, og at det er aftalt med medarbejderen at denne umiddelbart møder på arbejde ved negativ COVID-19 test.

 

Medarbejdere på sundheds- og ældreområdet, samt i indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet, som forventes umiddelbart at genoptage funktioner hvor der er tæt kontakt med patienter eller borgere, kan af nærmeste personaleleder, eller dennes overordnede, henvises uden om egen læge og direkte til test for COVID-19 i en regional COVID-19-klinik.

Kontakt til Lægecenter Storvorde under Coronaepidemien

 1. Ring altid til lægen først  på tlf. 98 31 84 44 – du må ikke møde op i hos lægen uden aftale.
 2. Du kan ringe til Lægecenter Storvorde, hvis du har brug for hjælp.
 3. Du kan opleve, at konsultationerne med lægen i en periode bliver lavet om til samtaler over telefon eller video.
 4. Hvis lægen vurderer, det er nødvendigt med undersøgelse eller kontrol af din sygdom, vil du stadig blive tilbudt en konsultationstid i klinikken eller et sygebesøg.
 5. Du kan opleve, at du bliver bedt om at komme på et andet tidspunkt, end du måske er vant til. Det sker for at mindske risikoen for smitte blandt de patienter, der møder op til konsultation i lægehuset.

Luftvejsinfektioner eller mistanke om COVID-19

 • Ring til Lægecenter Storvorde på tlf. 98 31 84 44, hvis du oplever vejrtrækningsproblemer eller har  mistanke om COVID-19
 • Uden for lægens åbningstid skal du kontakte vagtlægen på alf. 70 15 03 00  i tidsrummet 16.00 –  08.00  + weekend og helligdage.

Mere information om Coronavirus

Information om symptomer – Klik her

Brug HOTLINE-telefonen

Hvis du ikke er syg, men har generelle spørgsmål om COVID-19/corona, kan du ringe til den fælles myndighedshotline på 70 20 02 33

Yderlig aktuel information om Coronavirus i Danmark

Gå ind på sst.dk/corona eller coronasmitte.dk og find viden, opdateringen og  svar på dine spørgsmål.

Nu kan du komme i videokonsultation fra din SmartPhone

LægeCenter Storvorde kan med “MinLæge” app’en tilbyde dig en videokonsultation, nu hvor COVID-19 i mange tilfælde forhindrer, at du som normalt, blot kan møde op fysisk ved din læge.

Vælg “Video konsultation” og  læs hvordan du kommer igang.

Lægecenter Storvorde
Tofthøjvej 28 C
9280 Storvorde
Tlf. 98 31 84 44

Telefontid
 Tlf. 98 31 84 44
alle hverdage
mellem 08.00-12.00.

Konsultation

Ring altid først til klinikken – mød ikke op uden telefonisk aftale.

Mandag  08.00 – 14.00
Tirsdag   08.00 – 14.00
Onsdag   08.00 – 14.00
Torsdag  08.00 – 14.00
Fredag    08.00 – 14.00


Brug Selvbetjening

Bestil tid, forny medicin,
skriv til lægen.

Log på selvbetjening

Ny bruger?
– se hvordan du får log in:

Opret bruger