SENESTE NYHEDER

Lægecenter Storvorde
Tofthøjvej 28 C
9280 Storvorde
Tlf. 98 31 84 44

Åbningstid
alle hverdage
mellem 08.00-16.00.

Telefontid
 Tlf. 98 31 84 44
alle hverdage
mellem 08.00-12.00.

Konsultation

Ring altid først til klinikken – mød ikke op uden telefonisk aftale.

Mandag  08.00 – 14.00
Tirsdag   08.00 – 14.00
Onsdag   08.00 – 14.00
Torsdag  08.00 – 14.00
Fredag    08.00 – 14.00

Konsultationer uden for disse tidsrum efter aftale

BEMÆRK: Vi har p.t. ikke
åben for optag af nye patienter.


Kig indenfor i dit nye moderne lægecenter:

Tilbud om Mobil rehabilitering i Storvorde

(type 2-Diabetes, hjerte-kar- og lungesygdom)

Kriterier

Du skal Bo i Aalborg Kommune. Bo i en af de oplandsbyer, hvor tilbuddet finder sted. Være fyldt 18 år. Have type 2-diabetes, hjerte-kar- eller lungesygdom.

Koncept

Du indkaldes til afklarende samtale, hvor der udarbejdes en individuel forløbsplan på baggrund af dine ressourcer, behov og hverdagsliv.
Planen kan indeholde følgende elementer: mestring af sygdom, fysisk træning, ernæringsvejledning, rygestopstilbud, alkoholrådgivning.

Se mere KLIK HER

Fra januar til juni 2024 finder forløbet sted i Storvorde og Gandrup.

Vidste du, at dit lægecenter deltager i en lang række projekter

 – til gavn for udvikling af og kvalitet i behandlingstilbudende?

 

Projekter vi har været eller er en del af:

 

Projekt MDT (Multidisciplinært team)

Et samarbejde med endokrinologisk afdeling, Aalborg Sygehus Syd, med fokus på at optimere koordinering af behandlingen af multisyge patienter. Ved sygdomsforløb, hvor der er mange sygehusafdelinger, ambulatorier, speciallæger involveret kan der gå informationer tabt i overgangene. I dette projekt er der fokus på, at lave fælles dialog mellem de forskellige behandlere samt lave en detaljeret gennemgang af den medicinske behandling sammen med patienten.

 

Unge med knæsmerter

Et forskningsprojekt på Center for almen medicin, Aalborg universitet, hvor der blev udviklet et beslutningsstøtteværktøj til håndtering af unge med knæsmerter.

 

Unge med rygsmerter
Fokus på forbedring af behandlingen af unge der henvender sig i almen praksis med smerter i ryg. Vi undersøger bl.a. om man kan forudsige hvilke unge med knæsmerter eller lændesmerter der har en god hhv. en dårlig smerteprognose og har mest behov for støtte.
Et forskningsprojekt på Center for almen medicin, Aalborg universitet.

 

Kræftopfølgning

En afdækning af, hvordan almen praksis bedst støtter op om socialt sårbare kræftpatienter.

Et forskningsprojekt på Center for almen medicin, Aalborg universitet.

 

Overblikskonsultation
Et nationalt projekt, som skal afklare om det giver et bedre sygdomsforløb hos patienter med multisygdom, hvis der afsættes tid til at koordinere  behandlingsindsatsen og skabe overblik hos den praktiserende læge.
Et forskningsprojekt på Forskningsenheden for almen medicin, Københavns Universitet.

 

Retinopatiscreening
Projektet har til formål af afklare om screening for diabetisk retinopati (øjenforandringer) kan udføres i forbindelse med type 2 diabeteskonsultationer i almen praksis.
Et forskningsprojekt på Center for almen medicin, Aalborg universitet.

 

Vi deltager endvidere  i uddannelses af fremtidens læger.

Derfor kan man i klinikken møde læge-studerende og uddannelseslæger på forskellige niveauer af deres uddannelse.