Fornyelse af kørekort

Med virkning fra den 1. juli 2017 er der ikke længere særskilt krav om fornyelse af kørekort ved det fyldte 75. år eller efterfølgende. Alle kørekort, der udstedes til gruppe 1 (alm. bil, motorcykel, stor knallert mv.), vil fremover have en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet er begrænset som følge af helbredsmæssige forhold.

For gruppe 1-førere gælder derfor den almindelige gyldighedsperiode, uanset førerens alder.

Som indehaver af et gruppe 1-kørekort skal du fortsat forny dit kørekort, når det udløber, men du skal som udgangspunkt ikke vedlægge en lægeattest, når der søges om fornyelse af kørekort til ansøgere efter gruppe 1, uanset ansøgerens alder.

Hvis kørekortets gyldighedstid er individuelt fastsat, skal kørekortets indehaver indlevere lægeattest i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekort.

For førere af motorkøretøjer i gruppe 2 er de hidtidige regler fortsat gældende, og der vil fortsat skulle indleveres lægeattest ved fornyelse af kørekort.

Når du skal bruge lægeattest skal du huske at medbringe pas-foto.