Priser og tilskud

En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du selv betale for en del af konsultationen. Herudover skal du betale for sygemeldinger, attester , rejsevaccinationer og diverse lægeerklæringer, som ikke betales af forsikringsselskaber.

Alle priser er inkl. moms

Ring eller skriv, hvis du ønsker oplysning om priser på andre vaccinationer eller ydelser end dem du finder her på siden.

Rådgivning angående vaccinationer mv til udlandsrejser er ikke inkluderet i det offentlige sygesikringstilbud.

De fleste vaccinationer, herunder vaccinationer ved udlandsrejser, skal man selv betale.

Der er mulighed for at blive vaccineret og rådgivet på Vejgaard Apotek og Løve Apoteket. Her kan man booke tider online.

De fleste rejser til udlandet, især udenfor Europa, nødvendiggør vaccinationer og helbredsmæssige forholdsregler. Information om udlandsrejse og vaccinationer findes på Seruminstituttets hjemmeside.

Der findes flere vaccinationsbureauer i Aalborg.

 

Vaccinationer

Blokadekr. 125.-

Attester
Motorattest ny (husk gyldigt pasfoto) (pris gældende 1/6-2023)  kr. 550.-
Motorattest fornyelse/generhvervelse (pris gældende 1/6-2023) kr. 550,-
Afbestilling af rejse kr. 750.-
Søfartsattest/sundhedsbevis ( Priser fastsættes af Søfartsstyrelsen) kr. 911,25
Sygemelding betalt af arbejdsgiver kr. 500.-
Lille lægeattest kr. 500,-
Lille lægeattest stud.(gyldig studiekort) kr. 250.-
Handicap skilt kr. 500.-
 

Vaccinationer

Influenza kr. 250.-
Influenza > 65, og risikogrupper, sæson Gratis
 

Vaccinationshonorar

1 person kr. 150,-
2 personer (ægtefæller/samboende) kr. 200,-
Familie ( 2 voksne & to børn ) kr. 350,-
 

Diverse

Ansøgning om medicintilskud kr. 500,-
Blokade kr. 125,-

Om medicintilskud

GENERELT TILSKUD
Staten giver automatisk tilskud til tilskudsberettiget medicin, dette kaldes “generelt tilskud”. Ikke al medicin har generelt tilskud. Hvis du f.eks. har brug for en lille pakke Pamol til lejlighedsvis hovedpine, skal de købes i håndkøb uden recept og uden tilskud. Jo mere receptpligtig, tilskudsberettiget medicin man køber på apoteket i løbet af et år, desto mere tilskud får man. Det er apotekerne, der holder styr på dette, og deres register kaldes CTR, din tilskudskonto kaldes CTR-konto. Din tilskudsprocent stiger altså i løbet af året i takt med dine samlede udgifter.  Derudover afhænger tilskudsprocenten af, om du er over eller under 18 år ved starten af din tilskudsperiode.

Dit tilskudsår starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, og slutter ét år efter denne dato. Et nyt tilskudsår starter første gang, du igen køber tilskudsberettiget medicin, efter at dit forudgående tilskudsår er udløbet.

Apoteket trækker automatisk dit tilskud fra på regningen, og alle apoteker i Danmark er tilsluttet det samme system, således at det er ligegyldigt hvilket apotek, du handler på, og det behøver ikke være det samme apotek hver gang. Du kan til enhver tid på apoteket få oplyst, hvor langt du er i tilskudsåret, altså hvilken procentsats du aktuelt står på, samt hvilken dato du starter forfra igen. Dette fremgår også af din kvittering fra apoteket, når du har købt receptpligtig medicin.

Grænserne for medicintilskud reguleres en gang årligt.


ENKELTTILSKUD
Der kan hos Sundhedsstyrelsen søges “enkelttilskud” til visse lægemidler, som ikke er omfattede af det generelle tilskud, f.eks. til afføringsmidler i visse tilfælde.
Det er lægen, der efter din anmodning, udfærdiger denne ansøgning og indsender den.
Hvis ansøgningen imødekommes, får du bevillingen tilsendt med posten fra Sundhedsstyrelsen, og samtidig bliver bevillingen synlig i apotekets register.

 

FORHØJET TILSKUD
Der kan ligeledes hos Sundhedsstyrelsen søges “forhøjet tilskud” til et lægemiddel, hvis du mener at du ikke kan tåle det billigste præparat i gruppen, hvilket apoteket ellers har pligt til at udlevere. Det er vanskeligt at få bevilget forhøjet tilskud, der skal meget overbevisende argumenter til, og de billigere præparater skal være grundigt afprøvet af dig, hvis bevillingen skal gå igennem.

 

KRONIKERTILSKUD

1. januar 2016 indførte man et fast årligt egenbetalingsloft på udgifter til tilskudsberettiget medicin opgjort i tilskudspriser. Egenbetalingsloftet udgør 3.880 kr. årligt (2016-tal), se GENERELT TILSKUD ovenfor. Det betyder at ingen kommer til at betale mere end 3.880 kr om året for tilskudsberettiget, receptordineret medicin.


TERMINALTILSKUD
Døende patienter, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på et hospice, skal ikke stilles økonomisk ringere end patienter, der forbliver indlagt på hospital.
Derfor har man vedtaget, at al medicin i den situation er gratis, når patienten har en bevilling af terminaltilskud fra Sundhedsstyrelsen.
Det er patientens læge eller sygehuset, der skal søge Sundhedsstyrelsen om terminaltilskud, og ansøgningen koster intet for patienten.
Patienten modtager et brev med bevillingen. Samtidig bliver bevillingen registreret i CTR – Det Centrale Tilskudsregister, så apoteket kan se, at patienten har ret til at få alt sit receptordinerede medicin gratis.

Tilskud til døende (terminalbevilling) betyder, at patienten får alle lægemidler, som er udskrevet på recept, gratis, uanset om der ellers er tilskud til medicinen eller ej.Terminaltilskud dækker ikke udgifter til hjælpemidler eller ernæringsprodukter. Her kan man evt. søge om tilskud hos kommunen.
Tilskuddet ydes for en periode på 1 år. Lægen skal derfor orientere Lægemiddelstyrelsen skriftligt, hvis patienten mod forventning får det bedre og dermed ikke længere opfylder betingelserne for at opretholde bevillingen.

 

KOMMUNALT TILSKUD
Hos socialforvaltningen i din kommune kan du spørge om muligheden for at få tilskud til lægemidler på andre måder end nævnt ovenfor. Tilskud fra kommunen kaldes sociale tilskud og bevilges i henhold til pensionsloven, lov om aktiv socialpolitik eller lov om social service. Der er forskellige betingelser, som skal opfyldes, for at sociale tilskud kan gives. Spørg på socialforvaltningen i  kommunen.