Vaccination mod COVID-19

Vaccination mod COVID-19 er et vigtigt supplement til de tiltag, der søger at mindske smittespredningen af ny coronavirus i samfundet. I Danmark blev de første borgere vaccineret den 27. december 2020 og målet er, at alle borgere i Danmark er tilbudt vaccination ved udgangen af juni 2021. Tilbuddet er frivilligt og gratis.

I prioriteringen af målgrupper,
,har Sundhedsstyrelsen primært taget udgangspunkt i følgende tre hovedmålsætninger for vaccinationsprogrammet:

Minimering af død og alvorlig sygdom som følge af COVID-19.
Minimering af smittespredning og epidemikontrol.
Sikring af samfundskritiske nøglefunktioner.
Selvom det nu er muligt for nogle borgere at blive vaccineret mod COVID-19, skal vi fortsat holde fast i at overholde de generelle råd om fx god håndhygiejne, rengøring, udluftning og afstand.

Målet er, at alle i Danmark bliver tilbudt vaccination. Desværre er der enkelte grupper, som ikke kan blive vaccineret, fordi vaccinerne ikke er godkendte til dem. Det er fx gravide, ammende og børn.

Besked i din E-boks

Når du bliver tilbudt vaccination mod COVID-19, vil du få besked om det i din e-Boks, eller med brev, hvis du er fritaget for Digital Post. Brevet er sendt fælles fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du skal selv bestille tid til vaccination, når du er blevet indkaldt til vaccination. Alt det vil stå i det brev du modtager.

Sundhedsstyrelsens har prioriteret, at vaccination overordnet bliver tilbudt i følgende rækkefølge:

Personer som bor i plejebolig mv.
Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.
Personer med alder ≥ 85 år.
Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.
Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.
Personer på 80-84 år.
Personer på 75-79 år.
Personer på 65-74 år.
Personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner.
Øvrige befolkning, fx segmenteret efter alder.

Prioriteringen bygger på en sundhedsfaglig vurdering af, hvordan man bedst beskytter de mest sårbare borgere og frontpersonale og samtidig sikrer, at smittespredningen bremses.

Hvornår kan jeg blive vaccineret?

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over hvornår, hvilke grupper kan forvente at blive tilbudt vaccination. Vaccinationskalenderen bliver løbende opdateret, når vi får ny information om, hvor mange vacciner vi modtager.

Se vaccinationskalenderen

Mere information om COVID-19 vaccination  fra Sundhedsstyrelsen

Børneundersøgelse og -vaccinationer

Børneundersøgelser op til 1 års alderen foretages af en læge og dette gælder ligeledes 5 års undersøgelsen, hvorefter skolesundhedsplejersken står for følgende undersøgelser.

Vores læger foretager 2, 3 og 4 års børneundersøgelserne samt vaccinationer. Har du brug for en samtale med lægen vedr. en specifik problemstilling, er det dog muligt at bestille separat tid hos lægen i forbindelse med børneundersøgelsen.

Vaccination af barnet foretages af den læge, som foretager børneundersøgelsen. Børn med almindelig forkølelse kan godt vaccineres, så længe de ikke har feber og er påvirket heraf i almindelighed.

Se yderligere information om børneundersøgelse og -vaccinationer ved at følge disse links:

https://www.ssi.dk/vaccinationer/boernevaccination
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/undersoegelser/boerneundersoegelser/

HUSK at medbringe barnets sygesikringsbevis og vaccinationskort, hvis et sådan haves. Pr. 1. januar 2016 registreres alle vaccinationer online på FMK. Dette kan tilgås via Sundhed.dk

eller appen ”minlæge”.

 

HPV-VACCINATION

Vaccination mod livmoderhalskræft (HPV-vaccination) har været en del af det danske børnevaccinationsprogram siden 1. januar 2009. Tilbuddet gælder for piger og unge kvinder i alderen 12-17 år.
Fra 1. september 2019 vil vaccinationen også blive tilbudt gratis til drenge, som fylder 12 år den 1. juli eller herefter.

HPV står for Human Papilloma Virus. Der findes mere end 100 HPV-typer – heraf er cirka 15 kræftfremkaldende. Den HPV-vaccine, som anvendes i børnevaccinationsprogrammet beskytter mod syv typer HPV (16,18,31,33,45,52 og 58)(slettes), som er ansvarlig for op mod 90 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft. Risikoen for at få livmoderhalskræft forventes således at falde med cirka 90 % efter vaccination. Desuden beskytter vaccinen mod 2 typer af HPV  som er ansvarlig for op mod 90% af kondylomer.

HPV smitter ved sex, og brug af kondom er ikke en effektiv beskyttelse mod smitte med HPV. Den største effekt af HPV-vaccination opnås inden, at man bliver smittet, hvilket vil sige før den seksuelle debut. Det er derfor, at HPV-vaccination er målrettet de 12-årige.
HPV-vaccinen er alene til forebyggelse og har ikke effekt på aktive HPV-infektioner eller eksisterende kræftsygdom. Også af den grund er det bedst at blive vaccineret, før man begynder at have sex.

Andre kræftformer der skyldes HPV:
HPV-infektioner er også ansvarlige for en række andre mere sjældne kræftformer, fx kræft ved endetarmsåbningen (analkræft), peniskræft, kræft i skeden (vagina) og kræft i de udvendige kvindelige kønsorganer (vulvakræft). HPV-infektion er desuden årsag til visse typer kræft i hoved-hals regionen, fx kræft i mandlerne.

Det skal understreges, at det fortsat anbefales, at man får lavet underlivs undersøgelse med celleskrab hver 3. år, fra man fylder 23, for at opnå tidlig diagnose af forstadier til livmoderhalskræft.

Kvinder der er fyldt 18 år skal som udgangspunkt selv betale for vaccinen. Medlemmer af Danmark vil dog kunne få tilskud.

Yderligere information:
https://www.sst.dk/da/Viden/Vaccination/Vaccination-af-boern/HPV-vaccination
https://www.ssi.dk/vaccinationer/boernevaccination

Rejsevaccination

Det er ikke muligt at få rådgivning vedr. rejsevacciner i lægecentret da det ikke er inkluderet i det offentlige sygesikringstilbud.
Vi anbefaler i stedet, at man tager kontakt til et vaccinations bureau. Forud for dette kan man med fordel orientere sig på disse hjemmesider:

Seruminstituttets hjemmeside.
Sikkerrejse.dk,
https://sikkervaccination.dk/

Vaccination mod lungebetændelse

Vi har igen vacciner mod lungebetændelse (pneumowax).

Læs mere her