Influenzavaccination

Influenza er en virusinfektion, der kan ramme alle mennesker. Det er en smitsom sygdom, som kommer hvert år i vintersæsonen. Op mod 1 million mennesker i Danmark smittes ved influenzaepidemier.
Det anslås, at ca. 1000 personer hvert år dør på grund af influenza.

Jvf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er influenzavaccination gratis for dig i følgende situationer:

  • Dig der har en af følgende kroniske sygdomme:
  • nedsat lungefunktion
  • astma
  • hjerte-kar-sygdomme
  • diabetes

Dig der opfylder et eller flere af følgende kriterier:

  • Du er førtidspensionist
  • Du er fyldt 65 år senest 15. januar 2021
  • Du er gravid og mere end 12 uger henne
  • Du er svært overvægtig (BMI>40)
  • Du bor sammen med en person, der er alvorligt syg og derfor ikke selv kan blive vaccineret. Det reducerer risikoen for, at den syge bliver smittet.

Tilbuddet gælder fra d. 1. oktober – 15. januar.

NB: Gravide i 2. og 3. trimester samt personer i husstand med patienter med immundefekt kan dog vaccineres til og med udgangen af februar.

Andre patientgrupper kan som sædvanlig vaccineres mod betaling.

OBS: Tilbud til alle vores patienter – Gratis influenza vaccination i Oktober 2020!

Vi holder åbent hus til influenza-vaccination onsdag d. 21. oktober kl 13.00 -16.00 og  torsdag d. 22 oktober kl 8.00 – 12.00.
For at sikre en forsvarlig  og betryggende afvikling i forhold til COVID-19 smittefare vil der på dagene blive lavet foranstaltninger som tilsikrer at vi kan overholde de gældende krav til  patienters håndhygiejne, indbyrdes afstand og evt. påbud om brug af værnemidler.

Børneundersøgelse og -vaccinationer

Børneundersøgelser op til 1 års alderen foretages af en læge og dette gælder ligeledes 5 års undersøgelsen, hvorefter skolesundhedsplejersken står for følgende undersøgelser.

Vores læger foretager 2, 3 og 4 års børneundersøgelserne samt vaccinationer. Har du brug for en samtale med lægen vedr. en specifik problemstilling, er det dog muligt at bestille separat tid hos lægen i forbindelse med børneundersøgelsen.

Vaccination af barnet foretages af den læge, som foretager børneundersøgelsen. Børn med almindelig forkølelse kan godt vaccineres, så længe de ikke har feber og er påvirket heraf i almindelighed.

Se yderligere information om børneundersøgelse og -vaccinationer ved at følge disse links:

https://www.ssi.dk/vaccinationer/boernevaccination
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/undersoegelser/boerneundersoegelser/

HUSK at medbringe barnets sygesikringsbevis og vaccinationskort, hvis et sådan haves. Pr. 1. januar 2016 registreres alle vaccinationer online på FMK. Dette kan tilgås via Sundhed.dk

eller appen ”minlæge”.

 

HPV-VACCINATION

Vaccination mod livmoderhalskræft (HPV-vaccination) har været en del af det danske børnevaccinationsprogram siden 1. januar 2009. Tilbuddet gælder for piger og unge kvinder i alderen 12-17 år.
Fra 1. september 2019 vil vaccinationen også blive tilbudt gratis til drenge, som fylder 12 år den 1. juli eller herefter.

HPV står for Human Papilloma Virus. Der findes mere end 100 HPV-typer – heraf er cirka 15 kræftfremkaldende. Den HPV-vaccine, som anvendes i børnevaccinationsprogrammet beskytter mod syv typer HPV (16,18,31,33,45,52 og 58)(slettes), som er ansvarlig for op mod 90 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft. Risikoen for at få livmoderhalskræft forventes således at falde med cirka 90 % efter vaccination. Desuden beskytter vaccinen mod 2 typer af HPV  som er ansvarlig for op mod 90% af kondylomer.

HPV smitter ved sex, og brug af kondom er ikke en effektiv beskyttelse mod smitte med HPV. Den største effekt af HPV-vaccination opnås inden, at man bliver smittet, hvilket vil sige før den seksuelle debut. Det er derfor, at HPV-vaccination er målrettet de 12-årige.
HPV-vaccinen er alene til forebyggelse og har ikke effekt på aktive HPV-infektioner eller eksisterende kræftsygdom. Også af den grund er det bedst at blive vaccineret, før man begynder at have sex.

Andre kræftformer der skyldes HPV:
HPV-infektioner er også ansvarlige for en række andre mere sjældne kræftformer, fx kræft ved endetarmsåbningen (analkræft), peniskræft, kræft i skeden (vagina) og kræft i de udvendige kvindelige kønsorganer (vulvakræft). HPV-infektion er desuden årsag til visse typer kræft i hoved-hals regionen, fx kræft i mandlerne.

Det skal understreges, at det fortsat anbefales, at man får lavet underlivs undersøgelse med celleskrab hver 3. år, fra man fylder 23, for at opnå tidlig diagnose af forstadier til livmoderhalskræft.

Kvinder der er fyldt 18 år skal som udgangspunkt selv betale for vaccinen. Medlemmer af Danmark vil dog kunne få tilskud.

Yderligere information:
https://www.sst.dk/da/Viden/Vaccination/Vaccination-af-boern/HPV-vaccination
https://www.ssi.dk/vaccinationer/boernevaccination

Rejsevaccination

Det er ikke muligt at få rådgivning vedr. rejsevacciner i lægecentret da det ikke er inkluderet i det offentlige sygesikringstilbud.
Vi anbefaler i stedet, at man tager kontakt til et vaccinations bureau. Forud for dette kan man med fordel orientere sig på disse hjemmesider:

Seruminstituttets hjemmeside.
Sikkerrejse.dk,
https://sikkervaccination.dk/