Søfartslæge

​​​​​​​Lægeundersøgelse af søfarende og fiskere må i Danmark kun udføres af søfartslæger, som er godkendt af Søfartsstyrelsen.

Her på lægecentret er Læge Jakob Klitkou  godkendt Søfartslæge.

Lægeundersøgelsen
Søfarende og fiskere anbefales at aftale tid med søfartslægen i god tid og til lægeundersøgelsen medbringe:
Legitimation (søfartsbog, pas, kørekort eller andet gyldigt ID med billede)
Sundhedsbevis, hvis man har et i forvejen.
Søfartslægen udsteder og påtegner sundhedsbeviset i forlængelse af lægeundersøgelsen.

Sundhedsbeviset koster kr. 911,25,-

Hvis den søfarende eller fiskeren bliver erklæret for uegnet til skibstjeneste, skal søfartslægen stadig udlevere et sundhedsbevis med denne påtegning til den søfarende eller fiskeren.

Hvis en læge, der ikke er godkendt som søfartslæge, foretager en lægeundersøgelse, er den ugyldig.
Søfarende og fiskere må ikke få udstedt sundhedsbevis eller mønstre på et dansk skib på baggrund af en sådan undersøgelse.