Målgrupperne er:

• Personer over 65 år

• Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter:

  • – kroniske lungesygdomme
  • – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk) –
  • diabetes type l eller 2 (sukkersyge) – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • – kronisk lever- og nyresvigt
  • – svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering
  • – andre kroniske eller alvorlige sygdomme
  • • Gravide i 2. og 3. trimester

• Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand

• Personale i sundheds- og plejesektoren

• Personer, som ikke er i målgruppen for det gratis tilbud om influenzavaccination, kan som vanligt vaccineres mod privat honorar.