Nyheder der bliver vist i højre kolonne på forsiden. m.m.

Mobil rehabilitering i Storvorde

Mobil rehabilitering (type 2-Diabetes, hjerte-kar- og lungesygdom) Kriterier for deltagelse Bo i Aalborg Kommune. Bo i en af de oplandsbyer, hvor tilbuddet finder sted. Fyldt 18 år Have type 2-diabetes, hjerte-kar- eller lungesygdom. Koncept Du indkaldes til afklarende samtale, hvor der udarbejdes en individuel forløbsplan på baggrund af dine ressourcer, behov og hverdagsliv. Planen kan…

Aalborg Sundhedscenter tilbyder rehabilitering i Storvorde

Aalborg Sundhedscenter tilbyder rehabilitering i Storvorde Flere patienter med diabetes-, hjerte/kar- eller lungesygdom takker nej til at deltage i rehabilitering på Aalborg Sundhedscenter i Nordkraft, bl.a. på grund af afstand og transporten til sundhedscenteret. For at give patienter i oplandsområder mulighed for at deltage i rehabilitering har sundhedscenteret oprettet et mobilt rehabiliteringsteam, der giver tilbud…

Vedrørende “Projekt overblikskonsultation”

Denne praksis deltager i et landsdækkende kvalitets- og forskningsprojekt for at forbedre behandlingen for mennesker med flere kroniske sygdomme. Hvis du har kronisk sygdom, kan du derfor opleve at blive kontaktet af projektet med et spørgeskema fra Københavns Universitet i e[1]Boks. Det er helt frivilligt om du vil svare. Projektets hjemmeside:https://overblikskonsultation.ku.dk/”  

Gratis pneumokok-vaccine til personer under 65 år med kronisk lidelse – efter nytår.

Tilbud om gratis pneumokok-vaccination (pneumowax) udvides fra at gælde alle over 65 år til også at gælde personer med visse kroniske lidelser under 65 år. Tilbuddet gælder forsåvidt  i perioden 15. december til februar 2022, men grundet ekstraordinær travlhed og mangel på vaccine-leverancer, kan vi  først  tilbyde pneumokok-vaccination i det nye år. Vi vil også…

Influenza-vaccine for personer tilmeldt lægecentret

Målgrupperne er: • Personer over 65 år • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter: – kroniske lungesygdomme – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk) – diabetes type l eller 2 (sukkersyge) – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft – kronisk lever- og nyresvigt – svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering –…

Første spadestik til nyt lægecenter i Storvorde

Den lange vej mod et nyt Lægecenter Lægerne på Stationsvej i Storvorde lukkede ned pr. 28. februar 2019. Region Nordjylland oprettede et nyt lægetilbud i lokalerne på Stationsvej 9 med virke fra 1. marts 2019 og frem til 1.september 2019. 9. august 2019  tages første spadestik til nyt lægecenter på Tofthøjvej 28C i Storvorde. Efter bevilling…

Persondatapolitik

Privatlivspolitik  Lægecenter Storvorde En virksomhed er efter EU´s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede patient en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Vores privatlivspolitik er som følger: Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægecenter Storvorde som dataansvarlig en række personoplysninger…